حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۴ کد : ۳۶۱۲۴ آخرین اخبار تجاری سازی و اشتغال
حضور برند پاکسیناز در جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)
حضور تولید کننده شوینده های ارگانیک با برند پاکسیناز

آقای مدنی یکی از کارآفرینان و پیشرانهای طرح ملی مشاغل خانگی می باشد که مشغول به تولید شوینده های ارگانیک بدون مواد شیمیایی می باشد.  جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) جهت ارتقاء فروش علاوه بر توصیه ایجاد فروشگاه های مجازی در مکان بازارهای اینترنتی، اقدام به  معرفی نیروی انسانی در حوزه بازاریابی نمود.


نظر شما :