هدایت و مشاوره شغلی متقاضی درجهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) (پهنه شرقی استان تهران)

هدایت و مشاوره شغلی متقاضی درجهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) (پهنه شرقی استان تهران)

یکی از مراحل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدایت و مشاوره متقاضیان طرح می باشد. خانم مشهدی یکی از متقاضیانی است که در طرح ثبت نام نمودند و بازاریابی محصولات را در منزل انجام می دهند. واحد الزهرا(س) به عنوان مجری در پهنه شرقی استان تهران علاوه برارزیابی و استعدادسنجی ، ایشان را به یکی از پیشرانها معرفی نموده که در عرصه بازاریابی و فروش به شبکه کسب و کار اتصال پیدا کنند.

http://inhb.ir/news/4039


( ۱ )

نظر شما :