کارگاه آموزشی برندسازی شخصی و تجاری سازی کسب و کارهای کوچک خانگی تهران

برگزاری کارگاه آموزشی «برندسازی شخصی و تجاری سازی کسب و کارهای کوچک خانگی» در پهنه شرقی استان تهران(واحد الزهرا(س))
کارگاه آموزشی برندسازی شخصی و تجاری سازی کسب و کارهای کوچک خانگی تهران

کارگاه آموزش مجازی  برندسازی شخصی و تجاری سازی کسب و کارهای کوچک خانگی در روز چهارشنبه 13 مرداد ماه در پهنه شرقی استان تهران(واحد الزهرا(س) در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور متقاضیان و پیشران های طرح مذکور برگزار گردید. در انتهای کارگاه به سوالات شرکت کنندگان که چرا برند؟،مزایای برند؟، تبلیغات یا توسعه محصول، بازار یا بازاریابی،سیستم فروش ...، نحوه مواجه با شکست احتمالی پاسخ داده شد. 

http://inhb.ir/news/3979


نظر شما :