برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در پهنه شرقی استان تهران (جهاد دانشگاهی الزهرا س)

برپایی نمایشگاهی از دستاوردها و محصولات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در پهنه شرقی استان تهران (جهاد دانشگاهی الزهرا س)

همزمان به هفته عفاف و حجاب، جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) نمایشگاهی از دستاوردها و محصولات طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 4 برگزار نموده است.


نظر شما :