مانا آوای خرد

شرکت خلاق و دانش محور فعال در حوزه مولتی مدیا، موسیقی، سرگرمی و هوش مصنوعی
مانا آوای خرد

آقای دکتر محمد هادی عیان بد موسس شرکت خلاق و دانش محور در حوزه مدیا، موسیقی، سرگرمی و هوش مصنوعی هستند و در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پیشران ثبت نام نموده اند. از جمله مداخلات توسعه ایی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) راهنمایی و کمک به تامین تجهیزات، همچنین کمک به سریع گرفتن مجوزه های لازم از نهادهای دولتی و معرفی نیروی انسانی توانمند می باشد.


نظر شما :