دومین وبینار علمی تخصصی "دختران و توسعه پایدار"

"توانمند سازی روانی _ اجتماعی دختران"

با امتیاز باز آموزی از سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
نقش دختران در راستای توسعه پایدار شامل سلامت روانی، جسمی و اجتماعی است وهدف راهکارهای توانمندسازی دختران در راستای توسعه پایدار شامل توانمندسازی شغلی، ایجاد شغل پایدار، خلاقیت و هوش هیجانی و ارتباط بین فردی است.
"توانمند سازی روانی _ اجتماعی دختران"

جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) با همکاری اداره کل بانوان شهرداری تهران و دانشگاه الزهراء در روز 24 آذر ماه 1399 ساعت 8:15 الی 12:30 با حضور:

  1. دکتر مهناز ملانظری _رئیس دانشگاه الزهراء(س)
  2. دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی _دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)  و دبیر علمی وبینار
  3. دکتر زهرابهروز آذر _ مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران
  4. دکتر محمد حاتمی _ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  5. دکتر عیسی علیزاده _ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
  6. دکتر زهرا نقی زاده _ رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء(س)
  7. دکتر صالحه پیرایی _ روانشناس و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشکده غیر انتفاعی – غیر دولتی رفاه
  8. دکتر غزال زندوکیلی _ مدیر گروه روانشناسی و مشاوره دانشکده غیر انتفاعی – غیر دولتی رفاه
  9. دکتر طیبه زندی پور _ استاد تمام گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهراء(س)
  10. دکتر محمود گلزاری _ روانشناس و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 نشستی علمی برگزار می نماید.

لینک شرکت در نشست:

http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/page/5572

text to speech icon

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی الزهرا معاونت آموزشی جهاد الزهرا (س) سلامت دختران توسعه پایدار حمایت روانی-اجتماعی نظام روانشناسی مرکز مشاوره جهاد الزهرا (س) مشاوره دانشگاه الزهرا(س)


نظر شما :