کانون های علمی، فرهنگی، هنری

تعداد بازدید:۴۶۵۲

رویکرد  کانون های علمی - فرهنگی –اجتماعی –هنری جهاد دانشگاهی الزهرا (س)

به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشجویان همچنین ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و جلب همکاری دانشجویان و جهاد دانشگاهی؛  کانون های علمی فرهنگی اجتماعی در شعب سازمان دانشجویان دانشگاه الزهرا  تشکیل شده است .

 دغدغه های  مورد بررسی می تواند از موضوعات ماندگار و یا حتی موضوعاتی باشد که به عنوان مسئله محوری یک پایان‌نامه دانشجویی مدنظر قرار گیرد

ارکان کانون ها  متشکل از دانشجویان میباشد که دغدغه در یکی از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی علمی هنری نقطه مشترک آنهاست این دغدغه باید در دانشجویی ایجاد انگیزه کند و برای رفع این نگرانی دانشجو باید بیاندیشد مطالعه کند فرضیه ارائه دهد و آنرا آزمون نماید و نهایت راه‌حل مساله  را پیدا کند

دانشجو در روش حل مسئله برای برگزاری نشست‌ها ؛ انتشار نشریه غ همایش ؛ سمینار آزاد است فعالیت کانون باید منجر به نتیجه مشخص باشد

اهداف

 1. سازماندهی فعالیت‌های دانشجویی در شعبه سازمان دانشجویان الزهرا  ؛ بهره مندی از مشارکت دانشجویان در اداره سازمان در سطوح برنامه ریزی غ تصمیم گیری؛  اجرا و نظارت
 2.  ارتقای توانمندی های دانشجویان در انجام فعالیت های گروهی و مدیریتی است

سیاست ها و خط مشی ها:

 1. تاکید بر فرهنگ اصیل اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی علی‌الخصوص اصل ولایت فقیه در همه شئون و همچنین قوانین مصوب
 2. تاکید بر مسئله محوری جهت تشکیل کانون ها
 3. توجه به  مسائل روز و نیازهای نسل حاضر
 4. بسط و گسترش فرهنگ مکتوب و مستند سازی فعالیتها با تاکید بر مسئله مورد نظر

وظایف :

1-انجام مطالعات و تحقیقات بر اساس موضوعات و مسائل مطرح شده در کانون توسط دانشجویان

2-برگزاری فعالیت‌های جمعی نشست ها همایش ها و جشنواره های مرتبط با مسئله محوری کانون ها

 1. برگزاری نشست ؛کارگاه؛ سمینار و همایش در رابطه با مسئله مورد بحث
 2.  مستندسازی فعالیت های انجام گرفته

کانون های زیر در دانشگاه الزهرا فعال هستند:

 1. کانون حقوق
 2. کانون جامعه شناسی
 3. کانون روانشناسی و علوم تربیتی
 4. کانون ادبیات
 5. کانون علوم زیستی
 6. کانون فنی مهندسی
 7. کانون معارف اسلامی
 8. کانون هنر

آرشیو کانون ها