دومین جلسه کارگاه آموزشی «تربیت درمانگر رفتار درمانی عقلانی- هیجانی(REBT) ۵ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد