ارتباط با معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۱۴۰۳

آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه چهارم، اتاق 416

شماره تماس: 85692588-88611341
 آدرس کانال ارتباطی: moaventfarhangijahad_alzhra@