اهداف برنامه های فرهنگی

تعداد بازدید:۸۵

برقراری توازن منطقی برای پرورش خلاقیت ها و تقویت نقشهای هفتگانه دانشجویان شامل:

  • رشد فردی
  • خانواده
  • اخلاق اجتماعی
  • اشتغال دانش بنیان
  • سیاسی- اجتماعی
  • محیط زیست و هنر
  • عبادی و مناسک