ارتباط با معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۴۰۷

آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه چهارم، اتاق 416

شماره تماس: 88219570-88214023
 آدرس کانال ارتباطی: jahaddaneshgahialzahra@