نشست تخصصی اساتید-دومین رویداد مد و فناوری

۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۶۳۹ تاپ خبر تجاری سازی و اشتغال

نشست تخصصی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با عنوان دانشگاههای نسل سوم و چهارم پلی به سوی شکوفایی، نوآوری و کارآفرینی با حضور جناب آقای دکتر بیجندی در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا برگزار شد.


نظر شما :