جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)

۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۱ کد : ۲۶۷۴۹ آخرین اخبار تجاری سازی و اشتغال
پیرامون طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کارشناسان دبیرخانه طرح با مدیرطرح ملی توسعه مشاغل خانگی و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی الزهرا (س) جلسه ای را برگزار نمودند
جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)

پیرامون طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کارشناسان دبیرخانه طرح با مدیرطرح ملی توسعه مشاغل خانگی و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی الزهرا (س) جلسه ای را برگزار نمودند. در این جلسه مباحث مهمی در خصوص توانمند سازی متقاضیان از طریق آموزش های عمومی ، تخصصی و نحوه ترغیب آنها جهت تیم سازی و ایجاد شبکه بین مشاغل همگون و  نحوه اجرایی شدن آن مورد بررسی قرار گرفت .قابل ذکر است برنامه های پیش رو نیز در این جلسه تدوین گردید.

کلید واژه ها: مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 4 مرکز علمی کاربردی تهران 4


نظر شما :