کارگاه مجازی آموزشی "نشاط اجتماعی"

واحد مشاوره مرکز آموزش علمی کاربردی تهران۴ با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی الزهراء(س) ومرکز مشاوره دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق کارگاه مجازی آموزشی "نشاط اجتماعی" را برگزار میکند
کارگاه مجازی آموزشی "نشاط اجتماعی"

محورهای این برنامه: 
1-تعریف نشاط اجتماعی و مولفه های آن
2-شناخت عوامل موثر بر نشاط اجتماعی 
3-شناسایی توانایی های افراد و استفاده از آنها در زندگی روزمره
4- پرسش و پاسخ و جمع بندی

زمان  برگزاری دوشنبه  15 دی ماه 1399 ساعت 15

سخنرانان :

غلامرضا محمدی - مدرس و درمانگر

رویا نعمتی اردها - مدرس و درمانگر

لینک مشاهده لایو نشست:

 http:/alzahra.acecr.ac.ir/fa/page/5599

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد الزهرا (س) معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی الزهرا روانشناسی


نظر شما :