دومین  وبینار علمی تخصصی «دختران و توسعه پایدار»

با محوریت «توانمندسازی روانی - اجتماعی دختران »
دومین  وبینار علمی تخصصی «دختران و توسعه پایدار» با محوریت «توانمندسازی روانی - اجتماعی دختران » در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
دومین  وبینار علمی تخصصی «دختران و توسعه پایدار»

دومین  وبینار علمی تخصصی «دختران و توسعه پایدار» با محوریت «توانمندسازی روانی - اجتماعی دختران » در تاریخ 24 آذر ماه 1399 با حضور:

دکتر مهناز ملانظری _رئیس دانشگاه الزهراء(س) ، دکتر زهرابهروز آذر _ مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران ، دکتر محمد حاتمی _ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ، دکتر زهرا نقی زاده _ رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء(س) و جمعی از اساتید فرهیخته و هیات علمی (استاد تمام و دانشیار) دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء(س) ، دانشکده غیر انتفاعی _ غیر دولتی رفاه با استقبال گسترده 2020 کاربر برگزار گردید.

 


نظر شما :