کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۵ کد : ۲۲۷۹۴ آخرین اخبار تجاری سازی و اشتغال
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها به پیشران های اشتغال خانگی جهت فروش کالاهای خود در بازارهای چیگل و پی میشه ، کاربن ، توسط دفتر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا در تاریخ ۲۶ شهرورماه سال۱۳۹۹ در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار گردید.
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر محمدی فر( رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 4 ) و سرکار خانم میرطالبیان ( مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) حضور داشتند.

کلید واژه ها: دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)


نظر شما :