تقویم آموزشی دپارتمان طراحی مد و لباس

تعداد بازدید:۵۳۴

 

الگوسازی و دوخت پایه ۱

(نارکدوزی - دامن - شلوار)

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۸۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت پایه ۲

(مانتو و شومیز)

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۸۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت لباس مجلسی - لباس شب

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۵۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت شلوار زنانه

(کمری - راحتی - بارداری)

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۲۰۰.۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر