تقویم آموزشی دپارتمان نرم افزار های طراحی مد و لباس

تعداد بازدید:۵۱۱

 

آموزش نرم افزار جمینی

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار مارولوس دیزاینر

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار CLO3D

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر