تقویم آموزشی دپارتمان مهارت های تخصصی و عمومی

تعداد بازدید:۴۹۲

 

مهارت های هفتگانه ICDL

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: هزینه دوره: ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر

 

دوره تربیت مربی زبان انگلیسی TTC

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: هزینه دوره: ۲.۹۵۰.۰۰۰ ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر

 

تکنیک های افزایش فروش و جذب مشتری

اردیبهشت
خرداد
مدت دوره: هزینه دوره: ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر