گروه پژوهشی محیط زیست و اکولوژی صنعتی

تعداد بازدید:۲۵۷۵

عناوین برخی طرحهای انجام شده

 • بررسی عناصر وانادیوم و هیدروکربنهای نفتی در محدوده پالایشگاه نفت تهران
 • تهیه کود ورمی کمپوست از زائدات جامعه شهری
 • استفاده از جلبک اسپیرو برای تصفیه فاضلاب و تولید مکمل پروتئینی برای غذای ماکیان و ماهی
 • فیتو پلاکتهای با ارزش غذایی برای آبزیان خورتیاب
 • تعیین خسارتهای زیست محیطی آلودگیهای نفتی ایران
 • تخلیص آنزیمهای سلولوتیک از میکرو ارگانیزم ها
 • مطالعه کاربردهای مخمر در فرآیند مواد زائد
 • مدیریت پسماندهای جامد روستایی سه استان یزد، چهار محال و بختیاری، اصفهان، چهارمحال و بختیاری
 • راه اندازی پایلوت ورمی کمپوست در دو شهر آلاشت و بهنمیر
 • تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی آلایندهای میکروبی
 • اطلاع رسانی و ترویج  مشارکتهای مردمی در حفاظت از پستانداران دریایی
 • بررسی اثرات زیست محیطی فعالیتهای انسان ساخت در محیطهای دریایی
 • تدوین چک لیستی برای سنجش تاثیر گزاری فعالیتهای انسان ساخت درمحیط های دریایی (هرمزگان)
 • مطالعه پیامدهای زیستی ناشی از آلودگیهای نفتی بر محیط های زیستی دریایی
 •  بررسی آلودگی های میکروبی سوحل دریای خزر
 • شناسایی و طبقه بندی مناطق حساس دریایی
 • مدیریت پسماند های جامد روستایی سه استان یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری
 • مطالعه ارزشگذاری اقتصادی مناطق ساحلی فریدونکنار
 • نقشه سازی احتمال تجاوز در آستانه بحرانی فلزات سنگین در خاک استان همدان
 • نظارت و پایش منابع آلاینده آب، خاک، هوا با رهیافت استقرار پایش لحظه ای Online در واحدهای صنعتی تهران
 •  ارزیابی برنامه‌های افزایش دسترسی دختران به آموزش در نظام آموزشی ایران
 • اثربخشی تغییر رویکرد پلیس در امر مبارزه با مواد تحت کنترل
 • مطالعه کاربرد مخمرها و قارچ‌ ها در فرآیند مواد زاید
 • مطالعه کاربرد مخمرها و قارچها در فرآیند مواد زائد
 • بررسی و مطالعه روش های مختلف هضم لجنها
 • بررسی و تدوین ضوابط و روش های مدیرت پسماند زیر بخش سم وکود
 • شناسایی سیانو باکتریهای رودخانه جاجرود
 • طراحی، اجرا و ارزیابی بسته آموزشی استفاده از کرم های خاکی جهت تولید کود بیولوژیک از زباله های مدارس راهنمایی
 • مطالعه و بررسی تبعات اجتماعی فرهنگی استفاده از پساب شهر زابل برای پرورش آبزیان
 • تولید آزمایشگاهی کود مایع
 • شناسایی و بررسی مناطق دریایی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
 • مطالعه و بررسی راه های کنترل استاندارد کیفیت محصولات کشاورزی عرضه شده توسط میادین میوه وتر بار-مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران         
 • طراحی سیستم مدیریت پسماند جامد روستایی منطقه مرکزی-پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور
 • ارزشگذاری منابع زیستی پارک ملی نای بند با تاکید بر خلیج نای بند-سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر
 • طرح مطالعاتی تولید فیلترهای نانو کاتالیستی حذف کننده آلاینده های خروجی از اگزوز خودرو  

 

 

مشاوره در حوزه محیط زیست و اکولوژی صنعتی

 • مشاوره تخصصی در زمینه دفع پساب استان گیلان به کارخانه چوکا
 • مشاوره در جهت توجیه اقتصادی کارگاه پرورش کرم خاکی تولید ورمی کمپوست به بخش خصوصی
 • مشاوره جهت استفاده از کرمهای خاکی و کاربرد آنها در شیلات به شرکت شیلات تهران
 • مشاوره و تبلیغات در زمینه پرورش کرم خاکی و راه اندازی کارگاه مرتبط با آن در استان همدان، خراسان و گیلان.

 

 

مقالات تهیه شده در حوزه محیط زیست و اکولوژی صنعتی

 • فراهانی برزآبادی، جداسازی و شناسایی Spirulina maxima   از دریای خزر و ارزیابی میزان پروتئین آن فصلنامه علمی پژوهشی وزارت جهاد سازندگی
 • هاشمی روان مهناز، آذین مهرداد، تولید بیوتکنولوژیک آنزیم گلوکزایزومراز با استفاده از Streptomyces (Ptcc 1457) Olivchromogenes جهت تولید شربت فروکتوزی فصلنامه تخصصی علوم غذایی و تغذیه
 • فراهانی برزآبادی فرزانه، تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از chlorella Valgavis ماهنامه علمی-پژوهشی کنکاش، انجمن علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • فراهانی برزآبادی فرزانه، سیف اله فرمحمدی، جداسازی، خالص سازی و بررسی ساختار فیتوپلانکتون chaetoceroscalcitrans از خور تیاب
 • فرزانه فرهانی برزآبادی، جداسازی و شناسایی فیتو پلانکتون tetraselmissp  از خورتیاب ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی
  زیست شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • چهارمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهران
 • هاجر یادگاری، بررسی یک مورد از مشکلات خانوادگی بر اساس دیدگاه ویرجینیا سیتر ارائه شده در پنجمین سمینار انجمن مشاورهای ایران
 • فرزانه برزآبادی فراهانی، مهناز هاشمی روان، جداسازی و شناسایی chlorellaso از خورتیاب و ارزیابی کل پروتئین آن به وسیله روش کجدال، فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جهاد دانشگاهی
 • صحافی زاده همایون، سیف اله فرمحمدی، نوشین زمان نیاد، نقش آلودگیهای زیست محیطی بر حیات پستانداران دریایی خلیج فارس و دریای عمان، چکیده مقالات نظام مدریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اهمیت آن در توسعه پایدار کشور، چاپ اول، آذر 85،؛ تهران
 • سیف اله فرمحمدی، رضا فیض بخش، الناز زرندی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آلودگیهای انسان ساخت در خلیج نای بند چکیده مقالات نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اهمیت آن در توسعه پایدار کشور، آذرماه 1385، تهران
 • تعیین شرایط بهینه به منظور کاهش و اثرات آن بر محیط پایدار- فر محمدی سیف اله- نمازی
 • بررسی پیامدهای زیستی ناشی از آلودگی های نفتی در خلیج فارس و دریای عمان، سیف اله فرمحمدی، امینی رنجبر، میرکی
 • ترویج مشارکت مردمی در حفاظت از پستانداران دریایی خلیج فارس و دریای عمان، فرمحمدی
 • نقش آلودگیهای زیست محیطی بر حیات پستانداران دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، صفاحی زاده، فرمحمدی، زمانزاده
 • پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آلودگی های انسان ساخت در خلیج نای بند، فرمحمدی، فیض بخش، زرندی

 

 

اختراع و نوآوری در حوزه محیط زیست و اکولوژی صنعتی

 • ساخت باطریهای قابل شارژ دو قطبی روی-اکسید نقره
 • ساخت باطریهای قابل شارژ ساعت روی-اکسید نقره و روی-اکسید منگنز
 • سنتز پفلو کساسین با روش جدید در حلال آب
 • سنتز انوروفلو کساسین با روش جدید حلال در آب
 • سنتز نوروفلو کساسین با روش جدید حلال در آب
 • ثبت اختراع در زمینه ژل سونوگرافی
 • طراحی گلدان بدون خاک
 • طراحی لباسشویی سونیک جهت لباسهای زیر

 

 

برگزاری کارگاه ها، سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها

 • برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت پسماند
 • برگزاری کارگاه تخصصی بانک ژن
 • برگزاری کارگاه تخصصی محیط زیست
 • برگزاری سه دوره کارگاه های شناسائی، جمع آوری و مراحل حفظ نمونه (بانک ژن)
 • برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روش های جمع آوری، آماده سازی و نگهداری نمونه های بی مهرگان استفاده علمی در بانک ژن
 • برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی تحقیقی مدیریت پسماند روستایی در استان یزد
 • برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی تحقیقی مدیریت پسماند در استان خراسان رضوی شهر مشهد
 • برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی تحقیقی مدیریت پسماند در استان گیلان شهر رشت
 • برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی تحقیقی مدیریت پسماند در استان فارس شهر شیراز
 • برگزاری کارگاه آموزشی "پرورش قارچهای خوراکی"
 • برگزاری کارگاه آموزشی "پرورش کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست"
 • برگزاری کارگاه آموزشی "طراحی و اجرای بسته آموزشی"
 • برگزاری کارگاه مدیریت تکنولوژی (ویژه معاونین پژوهشی جهاددانشگاهی سراسر کشور) و در ادامه برای مدیران سازمانهای مختلف
 • برگزاری ده کارگاه آموزشی در خصوص نانو تکنولوژی در پژوهش سراهای دکتر حسابی
 • برگزاری همایش دو روزه نانو تکنولوژی و محیط زیست برای مسئولین آموزش و پرورش استان تهران و دانش آموزان