پلی کلینیک خدمات روانشناسی و مشاوره "سلامت"

تعداد بازدید:۴۶۹۲

مرکز خدمات تخصصی مشاوره "سلامت" اهداف خود را بر بنیادهای بهبود سبک زندگی اسلامی ایرانی افراد قرار داده است. فعالیتهای متنوع آن بر این مبنا استوار است که درکنار رشد توانایی های علمی و پژوهشی، در زمینه آموزش، پیشگیری و مداخلات به منظور ارتقای وضعیت سلامت روانی، عاطفی و اجتماعی آحاد جامعه ایفای نقش کند. این مرکز پاسخگوی نیازهای مشاوره‌ای و روان‌شناختی در زمینه‌های فردی، شغلی، سازمانی، خانوادگی، زناشویی، گروهی و اجتماعی به منظور ارتقاء سطح سلامت روان جامعه و در نهایت کاهش آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات تغذیه و رژیم درمانی است.    

- خدمات و تعرفه ها

- گروه های هدف

- اعضاء

- اهداف و سیاستها

- تجارب و توانمندیها

- وضعیت مرکز در کشور

- ارتباط با پلی کلینیک