گروه پژوهشی سلامت اجتماعی زنان و خانواده

تعداد بازدید:۲۲۲۱

عناوین برخی طرح های خاتمه یافته در حوزه زنان و خانواده 

 • بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران- 1368
 • تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی- 1373
 • بررسی وضعیت تحصیلی اقتصادی، فرهنگی نوجوانان و جوانان دانش آموز منطقه 15- فرهنگسرای خاوران-1374
 • بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ساکن در منطقه 15- فرهنگسرای خاوران-1374
 • مطالعات اجتماعی و فرهنگی زنان منطقه 15- دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی فرهنگسرای خاوران-1374
 • بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) -مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران-1383
 • نقش مشارکت زنان در تعاونیها-1383
 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی،عاطفی،رفتاری بر بهبود سلامت روان زنان نابارور در یک مرکز خصوصی درمان ناباروری-1384
 • مطالعه آگاهی از نابرابری جنسیتی- 1384
 • بررسی تغییرات اجتماعی زنان ایرانی در سه دهه اخیر(1357-1384)
 • شناخت آسیب های اجتماعی زنان و فرآیند آن در تامین امنیت اجتماعی – 1384
 • اهمیت نیازسنجی و مشاوره شغلی برای تیزهوشان- 1384
 • بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی-روانی زنان شاغل و غیرشاغل استان تهران با رویکرد برنامه ریزی برای ارتقای آگاهی، آموزشی، بهبود کیفیت زندگی و کسب و کارآنها - معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری-1385
 • بررسی تأثیر حمایتهای عاطفی و عضویت در شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی و رضایتمندی سالمندان از زندگی(مورد استان کردستان) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان-1386
 • بررسی جامع موضوع پوشش و حجاب با اولویت دانشجویان- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی-1386
 • بررسی پوشش دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)-1386
 • اثربخشی آماده سازی شغلی ومهارتهای کسب و کار برتوانمندسازی زنان جویای کار استان تهران- مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- 1387
 • مسائل زنان در حوزه مدیریت شهری- معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه19-1387
 • نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده-دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی-1393
 • بررسی رابطه حضور در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان سلامت اجتماعی زنان متاهل بالای ۱۸ سال شهر تهران-دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی-1395
 • مطالعه تطبیقی عملکرد کشورهای دارای الگوی موفق در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارائه مدل مؤثر بومی (با تأکید بر خشونت، کودک ‌آزاری و آسیب‌ های نوظهور به‌ ویژه آسیب‌های فضای مجازی) (1395) - سازمان بهزیستی کشور
 • بررسی تأثیر فعالیت های هنری زنان در ارتقای کیفیت زندگی آنان- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری-1396

 

 

تالیفات و عناوین مقالات

 • تالیف کتاب آموزشی برای توسعه روستایی راهی برای پاسخ به سیاست های نوین
 • مقاله با عنوان "آموزش برای توسعه روستایی" 
 • مقاله با عنوان "آگاهی و نابرابری جنسیتی"
 • مقاله با عنوان "بررسی پوشش دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) "
 • مقاله با عنوان "تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعاملات جنسی در بین نوجوانان ایرانی"
 • مقاله با عنوان "مطالعه تطبیقی عملکرد کشورهای دارای الگوی موفق در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارائه مدل مؤثر بومی (با تأکید بر خشونت، کودک ‌آزاری و آسیب‌ های نوظهور به‌ ویژه آسیب‌های فضای مجازی)"
 • مقاله با عنوان "سنجش میزان سلامت اجتماعی زنان بر حسب حضور در شبکه های اجتماعی مجازی" 
 • مقاله با عنوان "نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانوده"
 • مقاله با عنوان "بررسی کنش های اجتماعی نسبت به بلوغ دختران و نحوه مواجهه با آن در فضای مجازی"
 • مقاله با عنوان "نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر تربیت جنسی دختران- موردمطالعه:دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)"
 • مقاله با عنوان "بررسی نقش محیط اجتماعی در تبیین سلامت خانواده-مطالعه تطبیقی شهرهای یزد و تهران"
 • مقاله با عنوان" بررسی رابطه سلامت اجتماعی و رضایتمندی جنسی در زنان متاهل شهر تهران"
 • مقاله با عنوان "بررسی چگونگی تربیت سیاسی فرزندان در خانواده های ایرانی"
 • مقاله با عنوان "برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی-مورد مطالعه: زنان ساکن شهر یزد"
 • مقاله با عنوان "خانواده ایرانی و تغییر سبک زندگی؛ تغییر در ذائقه غذایی"

 

 

سمینارها و نمایشگاه ها

 • برگزاری سمینارهای حجاب و عفاف و نقش آن در سلامت فرهنگی اجتماعی، روانی
 • همایش ارتباط آسیبهای اجتماعی و عفت عمومی جامعه
 • سمینار نقش زنان در پیشبرد اهداف فرهنگی
 • برگزاری اولین جشنواره معرفی و تجلیل آثار برگزیده زنان مترجم و مولف
 • نشست تخصصی با عنوان علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی