اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار کرد

چهارمین نشست از سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی

چهارمین جلسه از سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی، روز دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. در این نشست، محمدصادق بیجندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، مشاور طرح های ملی اشتغال کشور و راهبر ارشد طرح های توسعه ای مشاغل خرد و کوچک و خانگی جهاد دانشگاهی در رابطه با بازاریابی و بازارسازی به عنوان حلقه مفقوده مشاغل خانگی سخن گفت.
چهارمین نشست از سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)، چهارمین جلسه از سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی، روز دوشنبه 3 بهمن ماه 1401 برگزار گردید. در این نشست، بیجندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، مشاور طرح های ملی اشتغال کشور و راهبر ارشد طرح های توسعه ای مشاغل خرد و کوچک و خانگی جهاد دانشگاهی در رابطه با بازاریابی و بازارسازی به عنوان حلقه مفقوده مشاغل خانگی سخن گفت.

این استاد دانشگاه، ضمن ابراز نگرانی از اینکه در حال حاضر در غالب مشاغل خانگی ابتدا محصولاتی تولید می شوند و پس از آن درباره فروش آن اقدام می شود تاکید کرد که این مسیر در قرن حاضر، به موفقیت نخواهد رسید. به اعتقاد بیجندی، موفقیت در هر کسب و کاری برابر است با بازاریابی به اضافه فروش. وی افزود: اصلی ترین مسئله ای که مشاغل خانگی باید بدان توجه کنند، شناخت و برنامه ریزی برای پایه های اساسی کسب و کارهای خرد است که در ادبیات جهانی کسب و کار از سال 1960 تحت عنوان 4P شناخته شده و تا کنون به 21P رسیده است. از جمله این اصول که به آمیخته‌های بازاریابی معروف هستند، می توان به قیمت، محصول، مکان، ارتقای فروش، نیروی انسانی، فرایند، بسته بندی، مشارکت و غیره اشاره کرد.

بیجندی در این نشست ضمن معرفی این عوامل تاکید کرد: هر فردی که در حال فعالیت در این حوزه است و یا قصد ورود به حوزه مشاغل خانگی را دارد باید ضمن آشنایی و درک بازایابی آمیخته، جایگاه خود در این زنجیره ارزش را درک کرده و برای آن برنامه ریزی نماید.

در نهایت بیجندی ابراز امیدواری کرد که سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی بتواند به مرور ضمن عمق بخشی به این مباحث و چالش های دیگر پیش روی توسعه مشاغل خانگی، در راستای تقویت گفتمان مشاغل خانگی در کشور و کمک به تسهیل راهبردی مسیر این توسعه، به صورت مستمر فعالیت نماید. راهکارهای ارائه شده در این نشست، در قالب سند گفتگوی سیاستی توسط اندیشکده بانوان جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) تدوین خواهد شد.

سلسله نشست های دوشنبه های مشاغل خانگی، دوشنبه هر هفته به همت دبیرخانه مشاغل خانگی پهنه شرقی استان تهران جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) و اندیشکده بانوان این واحد با تمرکز بر مسائل و چالش های مشاغل خانگی در ایران و با هدف گفتمان سازی و تولید اندیشه های به روز در این زمینه، در سه سطح سیاستگذاران و مجریان، پشتیبانان و متقاضیان طرح توسعه مشاغل خانگی برگزار خواهد شد.

فیلم نشست های برگزار شده در کانال آپارات این واحد به نشانی https://www.aparat.com/jdalzahra قابل مشاهده هستند.

کلید واژه ها: مشاغل خانگی دوشنبه های مشاغل خانگی اندیشکده بانوان


نظر شما :