دوره های علوم پایه

تعداد بازدید:۱۷۲
ردیف نام دوره تعداد ساعت قیمت (ریال)
1 کمومتریکس 8 500.000
2 HyperChem 8 500.000
3 Gaussian 8 300.000
4 ISIS/Draw - -
5 ChemDraw Professional - -
6 Endnote 6 500.000
7 chemofice 3 500.000