دوره های گرافیک و نقشه کشی

تعداد بازدید:۱۶۹
ردیف نام دوره مدت دوره(ساعت) قیمت(ریال)
1 CorelDraw 33 1.500.000
2 Indesign 30 2.500.000
3 Illustrator

30

2.500.000
4 AUtoCAD 30 1.800.000
5 3DMAX 30 2.000.000
6 Revit 33 2.500.000
7 photoshop 30 2.000.000