ارتباط با مرکز

تعداد بازدید:۱۴۹

آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه چهارم، اتاق ۴۱۴، واحد آموزش جهاد دانشگاهی واحد الزهراء (س)


شماره تماس: ۸۸۲۱۴۰۲۳
دورنما: ۸۸۲۱۴۰۲۳
 آدرس کانال ارتباطی: @jdalzahra