آخرین اخبار

وبینار شبکه سازی در کسب و کار
وبینار شبکه سازی در کسب و کار

وبینار شبکه سازی در کسب و کار

مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی تهران ۴ و بینار شبکه سازی در کسب و کار در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۳ برگزار می کند

ادامه مطلب
جلسه با دکتر حمدالله رستمی شهر بابکی با موضوع رویدادشتاب و تن پوش کودک
جلسه با دکتر حمدالله رستمی شهر بابکی با موضوع رویدادشتاب و تن پوش کودک

جلسه با دکتر حمدالله رستمی شهر بابکی با موضوع رویدادشتاب و تن پوش کودک

این جلسه در تاریخ ۲۰ مهر ماه باحضور دکتر حمدالله رستمی شهر بابکی مدیر کل و مشاوره وزیر وزارت تعاون اسبق و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، سرکارخانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ و سرکار خانم میرطالبیان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ جهت مشاوره  و  ارائه  راهکار   برای تشکیل  شرکت های  تعاونی  برای دانشجویان برگزار شد

ادامه مطلب
دوره آموزشی ICDL
دوره آموزشی ICDL

دوره آموزشی ICDL

مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) دوره آموزشی ICDL را برگزار می کند

ادامه مطلب
نشست با انجمن ام اس ایران
نشست با انجمن ام اس ایران

نشست با انجمن ام اس ایران

این نشست در مهر ماه سال ۱۳۹۹ با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میر طالبیان مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) جهت آشنایی با طرح توسعه مشاغل خانگی با مدیران انجمن ام اس ایران تشکیل شد.

ادامه مطلب
داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا
داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا

داوری اولیه از طرح های ارسالی رویداد تن پوش کودک با موضوع بحران کرونا

این نشست با حضور سرکار خانم دکتر محمدی فر رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ ، سرکار خانم میر طالبیان مدیر اشتغال و کارآفرینی و سایر داوران در تاریخ ۱۹ مهرماه در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار گردید

ادامه مطلب
بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم توکلی توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹به عمل آمد

ادامه مطلب
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم خانی با حضورخانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید از کارگاه پوشاک خانم یوسفی در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، خانم اسدی مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) به عمل آمد.

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید ازکارگاه خانم علی شعار با حضور سرکار خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، جناب آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و سرکار خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

این بازدید توسط سرکار خانم حیدری کارشناس محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تولیدی سرکار خانم گایینی در تاریخ ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفت.

ادامه مطلب
اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی
اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

در این جلسه گزارشی از عملکرد مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران توسط سرکار خانم دکتر نقی زاده( رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) و سرکار خانم دکتر محمدی فر( رییس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴) ارائه گردید

ادامه مطلب