آخرین اخبار

بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از پیشران ها و متقاضیان طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم توکلی توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹به عمل آمد

ادامه مطلب
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید کمیته نظارت از کارگاه های پوشاک طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از کارگاه پوشاک خانم خانی با حضورخانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، آقای دشتی معاون اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی، خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۹برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیشران های موفق طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدید از کارگاه پوشاک خانم یوسفی در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ توسط خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، خانم اسدی مدیر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) به عمل آمد.

ادامه مطلب
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی
بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارگاه پوشاک خانم علی شعار پیشران طرح ملی توسعه اشتغال خانگی

بازدید ازکارگاه خانم علی شعار با حضور سرکار خانم سجادی نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، جناب آقای بنایی نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی ، سرکار خانم اسدی مدیر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی و سرکار خانم خلج کارشناس اجرایی دفتر اشتغال و کار آفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) در تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)
بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

بازدید اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشرانهای موفق واحد الزهرا(س)

این بازدید توسط سرکار خانم حیدری کارشناس محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تولیدی سرکار خانم گایینی در تاریخ ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفت.

ادامه مطلب
اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی
اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

در این جلسه گزارشی از عملکرد مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران توسط سرکار خانم دکتر نقی زاده( رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) و سرکار خانم دکتر محمدی فر( رییس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴) ارائه گردید

ادامه مطلب
جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری
جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری

جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری

در این جلسه گزارش فعالیتهای مرکز نوآوری توسط سرکار خانم دکتر محمدی فر رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴در تاریخ ۵ مهر ماه سال ۹۹ در دانشگاه علمی کاربردی (واحد استان تهران ) برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها
کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها

کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از مکان بازارها به پیشران های اشتغال خانگی جهت فروش کالاهای خود در بازارهای چیگل و پی میشه ، کاربن ، توسط دفتر اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا در تاریخ ۲۶ شهرورماه سال۱۳۹۹ در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارت تخفیف طلایی
کارت تخفیف طلایی

کارت تخفیف طلایی

مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) کارت تخفیف طلایی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) جهت شرکت در دوره های آموزش کوتاه مدت در نظر گرفته است.

ادامه مطلب