نشست بررسی ناگفته هایی از ابعاد وجودی فاطمه زهراء(س)؛ فراقهرمان زن، الگوی جاودانه ای برای تمام زنان در همه اعصار

شنبه ۲۷دی ساعت ۱۶ الی ۱۸ با حضور سرکار خانم دکتر شیرین منوچهریان و سرکارخانم همینگل باقرزاده
نشست بررسی ناگفته هایی از ابعاد وجودی فاطمه زهراء(س)؛ فراقهرمان زن، الگوی جاودانه ای برای تمام زنان در همه اعصار

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) فاطمه الزهراء(س)


نظر شما :