اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

۰۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۸ کد : ۲۳۳۲۸ آخرین اخبار آموزشی مرکز علمی کاربردی تهران ۴
در این جلسه گزارشی از عملکرد مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران توسط سرکار خانم دکتر نقی زاده( رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) و سرکار خانم دکتر محمدی فر( رییس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴) ارائه گردید
اولین جلسه دیدار سرکار خانم دکتر نقی زاده  رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا با جناب آقای گودرزی رییس  موسسه علمی کابردی جهاد دانشگاهی

در پایان جلسه از جناب آقای ساقیان کارشناس فناوری اطلاعات  موسسه جهاد دانشگاهی بابت پشتیبانی از سامانه آموزش های مجازی  تقدیر به عمل آمد


نظر شما :